Sözlükte "örgüt" ne demek?

1. Ortak bir amaç ya da eylemi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların ya da kişilerin oluşturduğu birlik, teşkilat, teşekkül.
2. Bir kuruluşa bağlı alt bölümlerin tümüörgüt

Cümle içinde kullanımı

Örgütteki dosyası da çoktan dürülmüştü.
- T. Buğra

Örgüt kelimesinin ingilizcesi

n. organization, organism, organ, economy

Örgüt ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Organization) Ortak bir amaç için bir araya gelmiş kişilerin oluşturdukları birlik, kurum, teşkilat, teşekkül. Ayrıca bir kuruluşun alt bölümleri ile birlikte oluşturduğu kurumsal yapının bütünü.

--Reklam--